You Are Viewing

Monthly Archives: June 2017

Try to change the world, one case at a time : eindelijk getuigenverhoor in strafzaken

Het getuigenverhoor ter zitting werd jaren stiefmoederlijk behandeld in ons nationaal rechtsstelsel. Verzoeken tot het horen van getuigen om de waarheidsvinding te bevorderen, werden steevast geweigerd. Artikel 6.3 (d) EVRM voorziet in het recht om getuigen à charge en à decharge te (doen) ondervragen. Het is vaste rechtspraak van het Europees Hof dat er slechts […]