You Are Viewing

Monthly Archives: December 2019

Sinterklaas en zijn assistenten zijn terug in het land, wat met Limosa en Dimona?

Recent is Sinterklaas met zijn assistenten vanuit het verre Spanje per boot aangekomen in België. Alle kindjes zijn braaf geweest maar is de Sint wel braaf geweest met zijn Limosa en Dimona aangiftes? Limosa Sinds 1 april 2007 is de werkgever van  buitenlandse werknemers met een tijdelijke of deeltijdse opdracht in België  verplicht de Limosa-melding […]

OVER COMMISSIONAIR-EXPEDITEURS, RETENTIERECHT EN DE NIEUWE PANDWET

Over de “Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake” (in het kort: De (Nieuwe) Pandwet) zijn al vele werken verschenen. De Wet is – na vele uitstellen – eindelijk in werking getreden op 1 januari […]