You Are Viewing

Post By: Sanne De Clerck

Ontsnappen uit de gevangenis: Misdrijf of mensenrecht?

Deze ochtend bereikte ons het nieuws dat twee gevangenen wisten te ontsnappen aan het Antwerpse Hof van Beroep aan de Waalse kaai. De twee gedetineerden moesten normaal rond 9.30 uur voor de rechter verschijnen. Tot verbazing van velen is ontsnappen uit een gevangenis op zich niet strafbaar in België. U kan dus nooit vervolgd worden […]

Try to change the world, one case at a time : eindelijk getuigenverhoor in strafzaken

Het getuigenverhoor ter zitting werd jaren stiefmoederlijk behandeld in ons nationaal rechtsstelsel. Verzoeken tot het horen van getuigen om de waarheidsvinding te bevorderen, werden steevast geweigerd. Artikel 6.3 (d) EVRM voorziet in het recht om getuigen à charge en à decharge te (doen) ondervragen. Het is vaste rechtspraak van het Europees Hof dat er slechts […]