Congres: Law and Logistics (“The Way Forward”) 12 – 13 oktober 2016

Op 12 en 13 oktober organiseerde VEA, in samenwerking met Flows, het internationaal congres ‘Law and Logistics: the way forward’ in Antwerpen.

Video: Congres Law & Logistics

VLVM Advocaten werd hierop vertegenwoordigd door mr. Christophe Van Mechelen.

Gelet op de opkomst (100 tal deelnemers) kon dit tweedaags congres een succes genoemd worden.

 

Tijdens het congres werd – onder meer – de nadruk gelegd op:

  • De rol van de expediteur in het Hanjin debacle,
  • Het juridisch statuut van de expediteur en de recente evoluties in het kader van big data, boekingsplatformen, 3D printing, zelfrijdende voertuigen,…
  • De informatieverplichting van de expediteur,
  • De invoering van de SOLAS reglementering,
  • De wijze waarop claims worden geregeld in het Midden Oosten en andere jurisdicties.

Na afloop werden de deelnemers uitgenodigd op het Antwerpse Stadhuis voor een receptie met hartige verwelkoming door vice burgemeester en havenschepen Marc Van Peel.

 

VLVM-gekozen-logo