Nederlandse rechter terecht verontrust door de wantoestanden in Belgische gevangenissen

Een Nederlandse rechter weigert voorlopig om enkele verdachten in een drugszaak over te leveren aan België. De reden? Het vernietigende rapport van het antifoltercomité van de Raad van Europa dat vorige maand verscheen en dat de toestanden in de Belgische gevangenissen tijdens stakingen aanklaagt.

Het Comité laat weinig aan de verbeelding over door in haar verslag te stellen dat zij tijdens haar verschillende bezoeken in de 47 lidstaten de jongste 27 jaar nog nooit dergelijke schrijnende situaties heeft dienen vast te stellen als in ons land.

Deze conclusie blijkt nu ook rechtstreekse gevolgen te hebben voor de overlevering van gevangenen uit het buitenland.

In de meeste gevallen is een overleveringsverzoek een formaliteit, maar dinsdag weigerde de Internationale Rechtshulpkamer te Amsterdam dus om aan het verzoek van een Antwerpse onderzoeksrechter om acht verdachten over te leveren, tegemoet te komen.

De Nederlandse advocaten hadden het rapport van het antifoltercomité aangehaald als argument om de overlevering te weigeren. “Het gaat niet zozeer om het ontbreken van het hotelgevoel in de Belgische gevangenissen. Het gaat om elementaire zaken waarin niet wordt voorzien: eten en drinken, bezoektijden, te kleine cellen…”, reageert een van de advocaten.

De overlevering van de verdachten werd voor onbepaalde tijd opgeschort zodat er nader onderzoek kan worden verrichten of gedetineerden in Belgische gevangenissen een reëel gevaar lopen op onmenselijke of vernederende behandeling.

Hopelijk wordt er met deze moedige beslissing van onze Noorderburen eindelijk paal en perk gesteld aan de wantoestanden in onze Belgische gevangenissen die niet enkel schade aanricht op het vlak van overleveringen maar die helaas elke dag kwalijke gevolgen met zich meebrengt in de praktijk.

Zo resulteerde stakingen al te vaak in zittingen voor de Raadkamer waarbij advocaten werden gedwongen om hun cliënt te vertegenwoordigen omdat deze niet kon worden overgebracht vanuit de gevangenis. De gedetineerde moet toch minstens weten waarom hij verder in de cel moet blijven.

Wij bij VLVM willen op de zere nagel blijven kloppen. Elementaire rechten gelden  voor iedereen.