You Are Viewing

Tag Archives: inning facturen

Inning onbetwiste facturen (gewijzigde wetgeving) – een wisselwerking tussen cliënt – advocaat en gerechtsdeurwaarder

De nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechtbank om, is in werking getreden op 2 juli 2016. Dit zou de snelheid waarop onbetwiste facturen kunnen ingevorderd worden, aanzienlijk moeten verhogen. Voorheen diende een procedure ingesteld voor de rechtbank wat niet enkel kosten maar ook tijdsverlies met zich meebracht. Door de recente […]