Verkeersboetes op de helling. Moet u nog betalen?

Het Hof van Cassatie vernietigde op 13.12.2016 een aantal uitspraken van de correctionele rechtbank waarbij een verkeersboete werd opgelegd. Maar hoe ver ging deze beslissing juist?

De vaststelling door een verbalisant of een flitstoestel blijft wel volledig geldig. Het gaat om wat er nadien gebeurt. De politie zoekt dan op welke bestuurder moet worden aangeschreven. Daarvoor doen ze een opzoeking in de Kruispuntbank Voertuigen. Dan sturen zij een invulformulier.

Deze opzoeking is illegaal volgens het Hof van Cassatie. Elke zaak waarin een dagvaarding voor de Politierechtbank werd uitgebracht én waarbij de overtreder bij de vaststelling niet kon worden geïdentificeerd kan dus niet voortgaan. Immers moeten alle illegale opzoekingen en de daaraan gekoppelde handelingen (vaststelling identiteit, versturen invulformulier, opvragen strafregister, dagvaarding,…) verwijderd worden uit het dossier.

Er is een immers een schending van Artikel 8 EVRM (schending privé leven) waardoor een zogenaamde Antigoon-toets, waarbij een procedurefout kan worden gezuiverd, niet mogelijk is.

Volgens onze visie zullen al deze dossiers hernomen moeten worden en zullen vele dossiers verjaren voor dit probleem kan opgelost worden. Betwisten kan dus.

Voor recente feiten liggen de zaken moeilijker. Indien er geen dagvaarding werd uitgebracht kan men immers nog de opzoekingen op correcte wijze laten verlopen. In dat geval zal alles geldig voor de rechter kunnen worden gebracht. Wees dus voorzichtig met het betwisten van recente feiten.

Contacteer gerust ons kantoor voor meer informatie:

info@vlvm.be

Of onze website:

info@mijnboete.be

 

Jorgen Van Laer

Elisabeth Verheyden

VLVM-gekozen-logo